Köttkonsumtion över tid och rum

I bland framförs argumentet att vegetarianism skulle vara en lyxhobby för rika västerlänningar. I det argumentet ligger förstås missuppfattningen att vegetarisk mat skulle vara dyrare än kött och att kött på något sätt skulle vara lättare att få tag på för svältande människor än vegetabilier.

I själva verket kräver ju köttproduktion också en stor produktion av vegetabilier (exempelvis sojabönor eller andra baljväxter) för att föda upp köttdjuren, eller som i fallet odlad fisk, stora mängder vildfångad fisk som kan tjäna som foder åt den odlade fisken.

I varje steg i näringskedjan, t.ex. solenergi – växt – djur – människa går ca 90 % av energin förlorad för nästa steg i kedjan. Alltså, vi skulle kunna föda betydligt fler människor på de sojabönor som ges till biffkor än vad vi kan på att äta upp biffkorna

Lägger man också till det faktum att köttproduktion är en mycket stor miljöbov som skapar konkreta katastrofer på många håll i tredje världen, där t.ex. öriket Maldiverna håller på att sjunka under havsytan pga den globala uppvärmningen så förstår man att köttkonsumtion inte bara är ett konkret problem för de djur som plågas och dödas i köttindustrin utan också för de människor som måste hantera miljökonsekvenserna av köttproduktionen.

Men hur kan du säga att de rika håller på att äta kött så att fattiga länder sjunker under havet, frågar vän av ordning. Jo, det finns statistik att titta på.

Köttkonsumtionen har ökat kraftigt sedan 1950, både i absoluta tal:

meatprod-absolute

och sett per capita:

meatcons-PerCap

Tittar man på 3-årsnittet för köttkonsumtion 2007-2009 per världsdel är det väldigt tydligt vem som äter kött och inte:

meatcons-PerCap-kont

 

Även sett i absoluta tal är det tydligt att köttkonsumtion inte är något för de fattiga. Att asien har en sån stor andel beror förstås på att befolkningen i asien är väldigt stor samtidigt som den relativa rikedomen är större än vad den t.ex. är i afrika:

meatcons-absoluta

Om man sedan jämför den genomsnittlige invånaren i de olika världsdelarnas köttkonsumtion med världssnittet blir det ännu tydligare att köttätande är en hobby för rika människor, snarare än ett nödtvång för den fattige:

meatcons-kont

Nu harklar sig vän av ordning igen och frågar upprört: men hörru, varför kallar du en del kontinenter för fattiga? Det verkar inte särskilt opartiskt? Jo, för att så ser det ut i statistiken. Resurserna är väldigt ojämlikt fördelat över världen:

BNP

Graferna är baserad på datan i det här dokumentet: meatprodcons.ods

Källorna är dessa:

1 thought on “Köttkonsumtion över tid och rum

  1. Pingback: Ännu fler vegosar | Köttköket.se - grönsaker i köttvärlden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *